สาขาภาคเหนือและภาคใต้

ศูนย์จำหน่ายภาคเหนือและภาคใต้

ภาคเหนือ

– ศูนย์ปัว (คุณธนินทร  ยะแสง)  อ.ปัว  จ.น่าน

– ศูนย์โพธิ์ประทับช้าง  (คุณสุพร  ยอดยิ่ง)  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

-ศูนย์วิเชียรบุรี  (คุณรวยริน เมืองสันเทียะ)  ต.ท่าสำโรง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์

-ศูนย์ป่าแดด (คุณธนพร  สายปัญญา)  อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย

–  ศูนย์นครสวรรค์  (คุณชวนชม  ยาวิเศษ) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

-ศูนย์บ้านโฮ่ง ลำพูน (คุณอัจฉราพร  เหล่ามงคลเจริญ) จ.ลำพูน

ภาคใต้

– ศูนย์สิชล  (คุณสุรศักดิ์  สังฆมณี)  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช

– ศูนย์เมืองภูเก็ต  (คุณกันต์ญาภา  สุดประเสริฐ)   ต.กะรน  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

– ศูนย์ราไวย์  (คุณณัฐนันท์  ออสเตอร์เล)  ต.ราไวย์  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

– ศูนย์ระนอง (คุณไพฑูร  จัทรพราม ) อ.เมือง จระนอง

-ศูนย์จะนะ หาดใหญ่  ( คุณนรฐพงษ์  หลวงเทพ ) อ.จะนะ จ.สงขลา

-ศูนย์จุฑามาศ หาดใหญ่(คุณสินธ์ แก้วงาม) อ.จะนะ จ.สงขลา

Advertisements
%d bloggers like this: