โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเพื่อพี่น้องแรงงาน
วันที่ 30-1 พฤษภาคม 2555

โปรที่ 1 เฉพาะคอลดาต้า

1. ซื้อคอลดาต้า 3 รหัส รับคอลดาต้าเล็ก 3 ขวด
2. ซื้อคอลดาต้า 21 รหัส รับ คอลต้าใหญ่ 5 ขวด+คอลดาต้าเล็ก 6 ขวด

โปรที่ 2 เฉพาะซุปเปอร์ทู

1. ซื้อซุปเปอร์ทู 4 รหัส รับ ซุปเปอร์ทู 1 ขวด
2. ซื้อซุปเปอร์ทู 7 รหัส รับ ซุปเปอร์ทู 2 ขวด

โปรที่ 3 ซื้อคอลดาต้า+ซุปเปอร์ทู

1. ซื้อคอลดาต้า+ซุปเปอร์ทู 7 รหัส รับคอลดาต้าเล็ก 6 ขวด+ สบู่ทองคำ           3 ก้อน
2. ซื้อคอลดาต้า+ซุปเปอร์ทู รวม 21 รหัส รับคอลดาต้าใหญ่ 3 ขวด+คิงด์เจ็ค 1 ขวด+สแต็มเซลล์  1 ขวด+ซุปเปอร์ทู 2 ขวด

โปรที่ 4 ซื้อรวมสินค้า (สินค้าที่ซื้อจะต้องเต็มรหัส)

1. ซื้อสินค้ารวม 2 รหัส รับคิงด์เจ็ทขวดเล็ก 3 ขวด
2. ซื้อสินค้ารวม 3 รหัส รับนาโนเดย์+นาโนไนท์ 1 ชุด
3. ซื้อสินค้ารวม 4 รหัส รับ รีจูวีไนซ์ขวดใหญ่ (กลางวันหรือกลางคืน) 1 ขวด

Advertisements
%d bloggers like this: